Jonna Nielsen, Byggerådgiver ApS

Projekter


Billede af Skibbrogården
Skibbrogården - vinduer tilbageføres til sidehængte og hvide

Projekter 2019

Et udpluk af virksomhedens igangværende opgaver er:

FOB Kalundborg afd. 9 Skibbrogården, Skibbrogade nr. 27 og Bag Slotsgraven nr. 1 og 1 A, opført 1943.:
Udskiftning af vinduer og døre i ejendom i tre etager og med 24 lejemål. Projektet indebærer at vinduer efter myndighedsdialog ændres til sidehængte vinduer, for dermed at tilbageføre ejendommen til oprindeligt udseende. Ejendommen er beliggende ved Højbyen og omfattet af bevarende lokalplan.
Herudover gennemføres renovering af VVS installationer i kælder, hvor alt asbestholdigt materiale fjernes.

FOB Kalundborg afd. 16 Klosterparkvej nr. 156 – 262, opført i 1980 samt familiehuse v. Nørre Allé
Udskiftning af vinduer i døre i rækkehusbebyggelse med 54 huse i to plan, inkl. udskiftning af vinduesoverliggere.
Diverse opdateringer og renoveringstiltag på 24 familiehuse afd. 16 ved Nørre Allé, som er opført i 5 forskellige hustyper i perioden fra 1939 – 1956. Herunder indeklima og miljø, hulmursisolering samt forbedringer i forhold til vinduer, døre og altaner m.v.

Nobelholmen, 2450 København SV – bygherrerådgivning for boligselskab.
Nyopførelse af etageejendom i 8 etager i Fiskerihavnsgade, og med forventet færdiggørelse af boliger til indflytning primo 2021.

FOB Kalundborg afd. 8 Nyvangsvej nr. 24 – 26, bebyggelse er opført i 1943 med senere ændringer.
Ud for boligblokken er i ca. 1970 tilføjet erhvervstilbygning, samt indrettet erhverv i boligen nr. 26 st. tv.
Opgaven indebærer rådgivning vedr. miljøsanering og nedbrydning af ca. 500 m2 erhvervsbygning ud for boligblokken, samt tilbageførelse af erhverv nr. 26 st.tv. til ny bolig.

A/S Fællesbyg, Neergårdsvej 6 – 12, 4000 Roskilde.
5 års eftersyn på den af os tidligere udførte renovering i 2014 på to boligblokke / 24 boliger. NB: Mangelfrit. Udarbejdelse af opdateret drift og vedligeholdelsesplan samt diverse løbende rådgivning.

KAB Friheden højhuset afd. 4005, Strandmarksvej 16 og 18, 2650 Hvidovre, 12 etager.
Tilstandsvurdering af højhusets tagbeklædning, inkl. diverse forhold vedr. antenner, paraboler samt installationer på tag.

Rahbeks Allé 18, 1801 Frederiksberg C, Etageejendom i 5 etager. Gennemgang af tagkonstruktioner i ejendommen, herunder også vedr. bæverhaleskifertaget fra 1904.

Bifaldet 17. 3 sal tv. 4000 Roskilde.
Køberrådgivning vedr. ejerlejlighed, samt vurdering af tjenlighed til indflytning i forhold til projektsalg.

Familiehuse / Typehuse
Skibsvænget 27, 3300 Frederiksværk. Bernt Nielsen Arkitekttegnede huse, Rosmosevej 63, 2650 Hvidovre og Nørrevangsvej 1, 3500 Værløse fra HusCompagniet. Opfølgning på udførelse af 3 individuelle huse.